כללי

רב גיליות ושוויון

בית ספר דמוקרטי רב גיליות

בבית הספר מדגם סאדברי כל התלמידים, גילאי 18-6, נמצאים במרחב משותף ללא חלוקה לכיתות או שכבות גיל.

באפשרות כל חברי האסיפה להשתתף ולקחת חלק פעיל בהחלטות ובניהול השוטף של בית הספר, באופן שוויוני. כך, בית הספר פועל כדגם של חברה אנושית, בה אנשים בכל הגילים פועלים במשותף ויוצרים קשרים ביניהם; הערך החינוכי בכך רב.

הילדים הקטנים לומדים רבות מצפייה במגוון הפעילות של אנשים בגילאים שונים סביבם. הרצון לחקות את הגדולים ולרכוש מיומנויות הדרושות להשתתפות בחברה ובתרבות, מהווה עבורם מניע חזק ללמידה. בנוסף, הילדים  מהווים משאב חינוכי אחד עבור השני. ילד קטן עשוי לבקש מגדול להקריא לו סיפור, ללמד אותו את האלף בית או לשחק איתו. התלמידים הגדולים מפיקים תועלת רבה משהותם עם הקטנים ומתמיכתם בם.

זהו חלק חשוב מהפלורליזם החברתי בו דוגל בית הספר.