כללי

לימוד מתוך יוזמה אישית

למידה כצורך, בית ספר דמוקרטי סאדברי

אחד מעקרונות החינוך הדמוקרטי הוא למידה ביוזמת הלומד; הלמידה היעילה, העמוקה והחזקה ביותר

 מתרחשת כאשר הלומד יוזם אותה בעצמו. בית הספר לא מקיים לימודי חובה ואין חובת השתתפות בטיולים, סדנאות, מבחנים וטקסים.

אדם נולד עם צורך הישרדותי ללמוד אשר הולך ומשתכלל לאורך השנים.

מרגע לידתו, האדם בתהליך למידה. בגיל הרך הוא מסגל לעצמו מיומנויות מורכבות ומסבוכות ביותר (הליכה, רכישת שפה) בזכות עצמו בלבד ובדרך כלל, ללא כל הנחיה. אילו רק ניתנה לו האפשרות, היה ממשיך בתהליך הזה ללא הפרעה ומגיע אל מקומות ייחודיים ומדויקים.

בעידן הידע בו אנו נמצאים כיום, הקניית ידע כבר איננה מטרה רלוונטית. מיומנויות למידה, יכולת שליפת מידע, תקשורת בין-אישית, למידה עצמאית – כל אלו ועוד הינם הכישורים הדרושים להצלחה.

בסאדברי התלמידים זוכים לחופש ולזמן על מנת להמשיך לשכלל ולדייק את הלמידה.