אחריות אישית בסאדברי

חופש מתוך אחריות אישית

Posted on Posted in כללי

בית הספר מספק מרחב של חופש מוחלט בתמורה לאחריות אישית.

חברי האסיפה הם תלמידי בית הספרואנשי ונשות הצוות, להם ולהן בלבד זכות הצבעה באסיפה, חובת מילוי החוקים וקיום החלטות הוועדה לזכויות הפרט.

בדרך זו בית הספר מאפשר התנסות אמיתית בחיים בוגרים.