כללי

חופש מתוך אחריות אישית

אחריות אישית בסאדברי

בית הספר מספק מרחב של חופש מוחלט בתמורה לאחריות אישית.

חברי האסיפה הם תלמידי בית הספרואנשי ונשות הצוות, להם ולהן בלבד זכות הצבעה באסיפה, חובת מילוי החוקים וקיום החלטות הוועדה לזכויות הפרט.

בדרך זו בית הספר מאפשר התנסות אמיתית בחיים בוגרים.