כללי

התנהלות החיים בבית הספר

בית ספר דמוקרטי סאדברי - חיי היום יום

את חיי היום יום מנהלת האסיפה המורכבת מילדים וצוות, חברי קהילת בית הספר, אשר מתכנסת אחת לשבוע.

 

האסיפה ממנה פקידים וועדות אשר אחראים לפעילות הביתית השוטפת, קובעת את מסגרת החוקה, ואת חלוקת התקציב;  הפעילויות החברתיות והפדגוגיות מנוהלות על ידי תאגידים, אשר מורכבים מחברי הקהילה.

ועדת זכויות הפרט, וזה"פ, היא המקום בו מתבררים קונפליקטים ונאכפים החוקים. הועדה מורכבת מאיש צוות, פקיד.ת וזה"פ ותורנים ומתכנסת, לרוב, על בסיס יומיומי. תפקידה העיקרי של הועדה הוא לשמור על הסדר ולוודא שכל חברי הקהילה מרגישים בטוחים ונשמעים במסגרת בית הספר.