בית ספר דמוקרטי - אמון מלא בילדים

אמון מלא

Posted on Posted in כללי

תלמידי סאדברי זוכים לאמון מלא מצד אנשי הצוות, מתוקף היותם בני אדם חופשיים.

בית הספר מאמין כי כל אדם, בכל גיל, זכאי לפעול על פי שיקול דעתו ולחוות את חייו כדרכו.

כל ילד קובע לעצמו את סדר יומו ואת קצב ההתקדמות שלו בלימודים. הצוות החינוכי תומך בתהליך הלמידה אך אינו מכתיב אותו.

בית הספר סאדברי מבוסס כולו על חופש, מוטיבציה עצמית והתפתחות אישית, תוך אמונה שבדרך זו ניתן להפוך לבוגר המוסיף ולומד כל חייו באורח אפקטיבי ומעניק סיפוק.