התנהלות החיים בבית הספר

את חיי היום יום מנהלת האסיפה המורכבת מילדים וצוות, חברי קהילת בית הספר, אשר מתכנסת אחת לשבוע. המשך…

חופש מתוך אחריות אישית

בית הספר מספק מרחב של חופש מוחלט בתמורה לאחריות אישית.

חברי האסיפה הם תלמידי המשך…

לימוד מתוך יוזמה אישית

אחד מעקרונות החינוך הדמוקרטי הוא למידה ביוזמת הלומד; הלמידה היעילה, העמוקה והחזקה ביותר המשך…

רב גיליות ושוויון

בבית הספר מדגם סאדברי כל התלמידים, גילאי 18-6, נמצאים במרחב משותף ללא חלוקה לכיתות או שכבות המשך…

אמון מלא

תלמידי סאדברי זוכים לאמון מלא מצד אנשי הצוות, מתוקף היותם בני אדם חופשיים.

בית הספר מאמין כי כל אדם המשך…

כבוד האדם

הערך העליון בקהילת בית הספר הוא כבוד האדם ולאורו נמדדת כל פעילות. חוקי בית הספר ונהליו המשך…