עמוד הבית

 

עקרונות בית הספר

כבוד האדם

אמון מלא
רב גיליות
למידה כצורך
חופש מתוך אחריות אישית
דרך התנהלות החיים בבית הספר
.

כבוד האדם – הערך העליון בקהילת בית הספר הוא כבוד האדם ולאורו נמדדת כל פעילות. אם מישהו נפגע ממעשה או אמירה של אחר, מנגנוני בית הספר עומדים לרשותו, לתת מענה לטענותיו. הקפדה על כבוד האדם חשובה יותר מהלימוד הפורמלי.

.

אמון מלא – תלמידי סאדברי זוכים לאמון מלא מצד אנשי הצוות, מתוקף היותם בני אדם חופשיים. בית הספר מאמין כי כל אדם, בכל גיל, זכאי לפעול על פי שיקול דעתו ולחוות את חייו כדרכו. 

.

רב גיליות – בבית הספר מדגם סאדברי כל התלמידים, גילאי 18-5, נמצאים במרחב משותף ואינם מחולקים על פי גילם. כך, בית הספר פועל כדגם של חברה אנושית, בה אנשים בכל הגילאים פועלים במשותף ויוצרים קשרים ביניהם; הערך החינוכי בכך רב. הילדים לומדים רבות מצפייה במגוון הפעילות של אנשים בגילאים שונים סביבם. הרצון לחקות את הגדולים ולרכוש מיומנויות הדרושות להשתתפות בחברה ובתרבות, מהווה עבורם מניע חזק ללמידה. בנוסף, הילדים מהווים משאב חינוכי אחד עבור השני. ילד קטן עשוי לבקש מגדול להקריא לו סיפור, ללמד אותו את האלף בית או לשחק איתו. התלמידים הגדולים מפיקים תועלת רבה משהותם עם הקטנים ומתמיכתם בם. זהו חלק חשוב מהפלורליזם החברתי בו דוגל בית הספר.

.

למידה כצורך –  אחד מעקרונות החינוך הדמוקרטי הוא למידה ביוזמת הלומד; אין מכתיבים לתלמיד מה עליו ללמוד. כאשר אדם מתעניין במשהו, הוא ילמד אותו בקלות ובשמחה. כשמישהו מכריח, הוא ילמד מתוך צייתנות ולעיתים תוך התנגדות; כך נפגמים איכות הלמידה, היחסים בין התלמיד למורה ולעיתים גם ההערכה העצמית של הילד. אם הנושא הנלמד מתוך כורח אינו לרוחו של הילד או אם הוא מתקשה בו, הוא עלול להסיק שהוא עצמו פגום.

בבית ספר דמוקרטי על פי סאדברי, נותנים אמון בילד ומבינים שכשיהיה בשל לכך, יגיע לכל הנושאים שיהיה זקוק להם בחייו וילמד אותם. כשהילד מעוניין, הוא לומד בקלות ובמהירות. האמון, הניתן לילד, בונה בו ביטחון עצמי והערכה עצמית. בבית הספר מאמינים שבכל אדם קיימים הצורך והרצון להשתלב ולהצליח וסקרנות מובנית ללמוד. הלמידה טבעית לאדם ממש כמו נשימה והיא נמשכת ברציפות במהלך החיים. למידה הנובעת מהנעה והנאה פנימיים היא המיטבית; אדם המונע מבפנים ימצא הנאה בהתמודדות עם האתגרים הלימודיים הקשים ביותר.

.

חופש מתוך אחריות אישית – בית הספר מספק מרחב של חופש מוחלט בתמורה לאחריות אישית. כל חברי הקהילה הם עצמאיים ואחראים לעצמם ולשמירה על חוקי בית הספר. בדרך זו בית הספר מאפשר התנסות אמיתית בחיים בוגרים. 

.

דרך התנהלות החיים בבית הספר
את חיי היום יום מנהלת האסיפה המורכבת מילדים וצוות, חברי בית הספר, אשר מתכנסת אחת לשבוע. האסיפה קובעת את מסגרת החוקה, את הפעילות השוטפת ואת חלוקת התקציב; ממנה ועדות ובעלי תפקידים, הממונים על נושאים שונים. הפעילויות מנוהלות בתאגידים, הנקבעים על ידי חברי בית הספר, תאגיד מחשבים, תאגיד מוסיקה, תאגיד אומנות ועוד.