קבלה לבית הספר

סאדברי כפר סבא - בית ספק דמוקרטי חופשי
בית הספר סאדברי שונה באופן רדיקאלי מבתי הספר הקונבנציונאליים ואף מבתי הספר הדמוקרטיים. 
ישנה חשיבות עליונה לכך שהורי התלמידים יבינו ויסכימו עם הגישה של בית הספר על מנת שתהיה חויה של הצלחה ושגשוג. 
המסלול המפורט כאן נותן את הבסיס המיטבי לקבלה מוצלחת של תלמיד/ה:
  • השתתפות שני ההורים בחוג בית
  • רישום פורמלי לשנת הלימודים תש"פ דרך במהלך תקופת ההרשמה (ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ נסגרה)
  • פגישה אישית של התלמיד/ה וההורים עם ועדת קבלת תלמידים של בית הספר

 

 הרישום לסאדברי הוא עצמאי ואינו תלוי ברישום לבית הספר הדמוקרטי. 

ההרשמה היא לשכבת כיתה א'. ניתן להירשם לשכבות ב'-י' והקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי.  

בית הספר מיועד לתושבי כפר סבא.

האמור לעיל הוא בכפוף לשיקולים מערכתיים וחינוכיים, אותם שוקלת עיריית כפר- סבא, בהתאם להוראות הדין, וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך העוסקים בנושא.

תשובות לנרשמים יתקבלו לקראת אמצע חודש יוני, לאחר סיום תהליך ההרשמה לבתי הספר בעיר. אנא המתינו בסבלנות.