סרטון סאדברי ירושלים

בית הספר הדמוקרטי, סאדברי ירושלים, כהכנה לחיים