כללי

סאדברי על קצה המזלג

בית ספר דמוקרטי סאדברי

מה זה סאדברי?

בית הספר סאדברי ואלי נוסד לפני 50 שנה בבוסטון על ידי קבוצת הורים, בראשותם של דניאל וחנה גרינברג.
קבוצת ההורים, אשר לא מצאו מענה מתאים לילדיהם בבתי הספר שהיו קיימים, ביקשה ליצור סביבה שתתאים יותר לילדים, לתפיסתם. להצעה הראשונית שלהם הם קראו הצעה רדיקלית, והיא עודנה רדיקלית היום.
בבסיס ההצעה מונחת ההבנה שלמידה משמעותית קורית באופן טבעי מתוך צורך ורלוונטיות (בדיוק כפי שכולנו למדנו ללכת ולדבר) ושבעולם החופשי שאנו חיים בו, ראוי שגם ילדים יזכו לחופש לגלות ולהיות מי שהם.
מאז ועד היום קמים, בקצב הולך וגובר, עשרות בתי ספר בדגם סאדברי ברחבי העולם.
בישראל ישנם כיום שלושה בתי ספר:
סאדברי עמק האלה, בשנתו הרביעית
סאדברי ירושלים שחגג השנה 15 שנות פעילות והוא במעמד מוכר שאינו רשמי.
כנף בדרום הגולן הפועל כבר 24 שנים ולפני שלוש שנים קיבל מעמד מוכר ורשמי של משרד החינוך

בית ספר דמוקרטי סאדברי פועל לאורם של העקרונות הבאים:

כבוד האדם: הערך העליון הוא כבוד האדם. כל פעילות נמדדת מול ערך זה. אם חבר קהילה מרגיש פגוע ממעשה או אמירה של מישהו אחר או לחילופין, עד לפגיעה, מנגנוני בית הספר עומדים לרשותו לתת מענה לטענותיו. נושא זה הוא בעדיפות הגבוהה ביותר בסדר היום, מעל ללמידה פורמלית.

אמון בילדים: נדבך נוסף וחשוב שנובע מתוך כבוד האדם הינו האמון המלא בילד כקובע את מהלך חייו. כל ילד קובע לעצמו את סדר יומו ואת קצב התקדמותו. תפקיד אנשי הצוות הוא לתמוך בתהליך הלמידה של כל ילד אך לא להכתיבו. בית הספר סאדברי מבוסס כל כולו על חופש, מוטיבציה והתפתחות אישית, מתוך אמונה, כי זו הדרך הנכונה להפוך לבוגר לומד כל חייו לימוד מלא סיפוק ואפקטיבי.

רב גיליות: בבית ספר בדגם סאדברי התלמידים בגילים 6–18 נמצאים במרחב אחד ואינם מחולקים לפי גיל.
בית הספר פועל כדגם של חברה אנושית רב-גונית, בה אנשים בכל הגילים שוהים במרחב אחד ויוצרים קשרים ביניהם.
הערך החינוכי בכך רב הן עבור הקטנים והן עבור הגדולים. הילדים הקטנים לומדים רבות מצפייתם במגוון הפעולות שאנשים בני גילאים שונים עושים סביבם. הרצון לחקות את הגדולים ולרכוש את המיומנויות הדרושות להשתתפות מלאה בחברה ובתרבות מהווים מניעים חזקים ללמידה אצל ילדים.
בנוסף לכך, הגדולים משמשים לקטנים כמשאב חינוכי, כמו גם חברתי: ילד קטן עשוי לבקש מגדול להקריא לו סיפור, ללמד אותו את האלף בית או לשחק איתו.
דגם סאדברי רואה בכך כלי חינוכי ממדרגה ראשונה. גם התלמידים הגדולים מפיקים תועלת רבה מהיותם עם ילדים קטנים מהם וזהו חלק מהפלורליזם החברתי בו בית הספר דוגל.

למידה הנובעת מהתעוררות טבעית של הסקרנות והרצון לדעת אצל הילד: אחד מעקרונות החינוך הדמוקרטי הוא למידה הנעשית ביוזמת הלומד. על פי עקרון זה, אין מכתיבים לתלמיד מה עליו ללמוד. כאשר אדם מתעניין במשהו, הוא ילמד אותו בקלות ובשמחה. כאשר מישהו אחר מכריח אותו הוא ילמד מתוך צייתנות ואולי גם תוך התנגדות.
עפ"י גישת סאדברי צורת למידה כזו פוגמת באיכות הלמידה עצמה, ביחסים בין התלמיד למורה ולעתים גם בערך העצמי של הילד. אם הנושא הנלמד לא לרוחו של התלמיד או שהוא מתקשה בו, הוא עשוי לפתח אמונה שהוא פגום.
בבית ספר דמוקרטי סאדברי, נותנים אמון בילד ומבינים שהוא יגיע לכל הדברים שהוא זקוק להם בחייו וילמד אותם כשיהיה בשל לכך. כאשר הילד בשל ומעוניין ללמוד משהו הוא לומד בקלות ובמהירות.
בנוסף ללימוד החומר, האמון הניתן לו על ידי אנשי הצוות המאמינים ביכולתו לרכוש את כל המיומנויות שיידרשו לו כאשר יהיה מוכן להן, בונה אותו לאדם בעל בטחון עצמי והערכה עצמית.
בדגם סאדברי מאמינים שבכל אדם קיימים הצורך והרצון להצליח ולהשתלב ואלו תלויים בסקרנות ובחקרנות.
הלמידה לאדם היא טבעית כמו נשימה והיא תהליך הנמשך כל חייו באופן רציף ומתמשך. הלמידה המיטבית באה מהנעה והנאה פנימיים. האדם המונע מבפנים ימצא הנאה גם בהתמודדות עם האתגרים הקשים ביותר. את סדר היום ותוכנו קובע ומרכיב כל אחד לעצמו.

חופש ואחריות אישית: המודל של סאדברי בסיסו חופש מתוך כבוד, יחד איתו כרוכים – אחריות ושלטון החוק. בדרך זו יכולים כל אחד ואחת מחברי בית הספר לחנך את עצמם ולקחת אחריות לחייהם כבוגרים.

ההתנהלות בית הספר

בית ספר סאדברי פועל בשיטה של דמוקרטיה ישירה.

הרשות המחוקקת – אסיפת בית הספר: באסיפה נידונים ומתקבלים חוקי בית הספר, מתקבלות החלטות על פעילות שוטפת. כל חברי קהילת בית הספר רשאים להשתתף באסיפה, אשר מנוהלת על ידי יו"ר ומזכיר, הנבחרים בבחירות ישירות תקופתיות. לכל אחד מחברי הקהילה קול שווה בהצבעות האסיפה.

הרשות השופטת – וזה"פ (הועדה לזכויות הפרט): הועדה מתכנסת כמדי יום ודנה בתביעות של חברי הקהילה בגין עבירות על חוקי בית הספר. הועדה מתנהלת ע"י פקיד אשר נבחר בבחירות ישירות תקופתיות ובהשתתפות חברי הקהילה ע"פ תורנות. כל חבר קהילה מחויב לשרת בועדה על פי תור.

הרשות המבצעת – ועדות ופקידויות: אסיפת בית הספר רשאית לחלק סמכויות למבנים של ועדות או פקידויות אשר מאוישים על ידי נבחרי הקהילה (כגון: תקציב, תחזוקה, קבלה, קשרי חוץ ויח"צ וכו').

הפעילויות היומיומיות מנוהלות בתאגידים (כגון: תאגיד מחשבים, מוסיקה, אמנות) ביוזמת ומתוך בחירת חברי בית הספר.

_______________________________________________________

קבוצת ההקמה של סאדברי בשרון פועלת מאז מאי 2016 להקמת בית הספר באיזור השרון.
רוב רובו של גרעין ההקמה הוא של תושבי כפר סבא ואגף החינוך בעיר מכיר בצורך הבוער של התושבים בפתרונות חינוך שונים ומגוונים.
בנוסף, באגף מבינים כי יש פה בעיר משפחות אשר בתי ספר אחרים לא יספקו אותן והן ממתינות להקמת סאדברי (יש גם מספר משפחות מחוץ לעיר אשר ממתינות לאור ירוק לעבור לעיר, ברגע שבית הספר יקום).

מאז חודש ינואר אנחנו נמצאים בדיונים עם עיריית כפר סבא ועם משרד החינוך על מנת למצוא את הדרך להקים את בית הספר תוך כדי השנה הנוכחית.

בית הספר, לכשיקום, יהיה, ככל הנראה, במעמד של בית ספר ייחודי רשמי.

ניתן לשמוע עוד בחוגי הבית שלנו