חזון והשראה

החזון של קבוצת ההקמה

אנו מכירים בילדים כבני אדם חופשיים, שווי זכויות, בעלי יכולת ויצר למידה טבעיים. אנו מבינים כי למידה קורית בכל רגע ובכל זמן ואל לנו להגביל אותה או להכווין אותה. אנו מאמינים כי ילדים יודעים טוב מכולם מה נכון להם וסומכים עליהם שיעשו את הבחירות המיטביות עבור עצמם. אנו מאמינים כי בית ספר צריך להיות, קודם כל, בית. 

מתוך כל אלו, אנו מבקשים ליצור מרחב לקהילה דמוקרטית התומכת ברצונם האישי של ילדינו ללמוד ולהתפתח, במסגרת בטוחה ומוגנת, רב גילית וחופשית. מקום רלוונטי לימינו, אשר יאפשר לכל ילד, באשר הוא אדם, לגלות את דרכו, את חוזקותיו וחולשותיו, את רחשי ליבו. מקום שבו ילדים יוכלו להשמיע את קולם ולהשפיע על גורלם. 
מרחב המספק פנאי וזמן, מפגשים אנושיים, חברות וכבוד הדדי.

מה זה סאדברי?

בית הספר הדמוקרטי, סאדברי ירושלים, כהכנה לחיים

קן רובינסון - האם בתי הספר הורסים את היצירתיות?

אסף שנהב - הבלדה למערכת החינוך - פואטרי סלאם

קן רובינסון - לשנות את פרדיגמת החינוך